W imieniu spółki Iqnet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawiadamiamy, że w dniu 26.04.2023 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na Lockus K2 Sp. z o.o. Dnia 26.04.2023 dokonano wpisu nowej nazwy Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247316.

Kontakt:

1. Serwis IQnet:
telefony: 33 4 876 876; 532 802 494,
Adres email: unimaserwis@aspar.pl

2. Organizacja konferencji:
Małgorzata Mogilska, kom. +48 605 868 610 | mmogilska@lockus-k2.pl,
Ewa Owsiak, +48 603 748 838 | eowsiak@lockus-k2.pl

Strona www: lockus-k2.pl

LOCKUS K2 Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
NIP: 9542534990 REGON: 240220810